Välkommen till Ingridskolan!

Ingridskolan är en vanlig grund- och gymnasieskola anpassad för elever med Asperger Syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder). Vi är en friskola och står öppen för alla sökande. Våra lokaler ligger i anslutning till Bergshamraskolan i Solna kommun. Ingridskolan tillhandahåller både grundskola (åk 1-9, totalt 9 stycken klasser) samt gymnasieskola med det estetiska programmet inriktning bild och form, och naturvetenskapliga programmet inriktningarna natur och natur/samhälle.

Vi erbjuder även introduktionsprogrammet för elever som önskar få fullständiga grundskolebetyg och behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Vi erbjuder fritidsverksamhet efter skoldagens slut, daglig verksamhet, korttidsvistelse samt populära vinter- och sommarkollon i Idre fjäll och på Adelsö.

All verksamhet inom Ingridskolan är granskad och godkänd av Solna kommun samt IVO (inspektionen för vård och omsorg) i Stockholms län.

Digitalt Öppet Hus, se film nedan.

OBS: Fungerar bäst via webbläsare på dator/läsplatta.

Med anledning av samhällsutvecklingen och i samråd med FHM:s rekommendationer genomför vi denna termin ett digitalt öppet hus i form av en film från verksamheten. För ytterligare frågor hänvisar vi till info@ingridskolan.se samt 08-26 88 20.

Nyheter

Sorry, no blog posts were found.

We did not find any posts. Try searching for the content or check in another area of the site. Thank you.