Skolinspektionen

Skolinspektionen

Skolinspektionen

I februari fick Ingridskolan besök av Skolinspektionen som nu låtit meddela att Ingridskolan inte har några brister i sin verksamhet och därmed uppfyller Skolinspektionens alla krav.