Ingridskolan
IngridskolanIngridskolan
IngridskolanFritid bedriver fritidsverksamhet utformad enligt TEACCH-pedagogik för grund- och gymnasieelever.
Fritidsverksamheten är öppen för alla elever och belägen i våra lokaler på Bergshamraskolans annex. Vi erbjuder fritids- och klubbverksamhet för åldrarna 6-12 år och 13-21 år.

Mål
Målsättningen för verksamheten är att erbjuda eleverna en trygg, meningsfull och social fritid. Att gemensamt med jämnåriga under ledning och i stöd av vuxna få möjlighet utveckla och upptäcka nya fritidsintressen vilka kan ligga till grund för en fortsatt personlig och social utveckling.

Organisation
Ingridskolan Fritid är en integrerad del av Ingridskolan och leds av: Verksamhetschef Ingrid Svedin; Fritidsföreståndare Josefin L. Malm; Bitr. föreståndare Oskar Palmbäck samt projektansvarig fritidspersonal. Ingridskolan Fritid bedriver fritidsverksamhet utformad enligt TEACCH-pedagogik för grund och gymnasieelever.
TEACCH-pedagogik - en styrka i vardagen. Läs mer >>
Bergshamra bibliotek
Klicka för öppettider >>

Öppet hus 2014/2015
Klicka för datum >>

Gymnasiemässan 20-22/11
Klicka för öppettider >>

Ansökningar till gymnasiet sker via gyantagningen.se, läs mer >>
Välkommen med din ansökan till Ingridskolan. Läs mer >>
2014/2015, klicka här >>

Besöksadress skola: Hjortstigen 1 i Bergshamra, telefon: 08-27 26 23, fax: 08-27 49 50. info@ingridskolan.se
Fakturering/kansli: Ingridskolan, Örnbogatan 90, 167 66 Bromma, telefon/fax: 08-26 88 20. Hemsidan gjord av lind webproduktion.