Personal

Personal

Ingen skola är bättre än sin personals kompetens och engagemang. Vår personal på Ingridskolan är alla handplockade, underställda kontinuerlig vidareutbildning i en vardag med ständig pedagogisk utmaning. Bättre än så kan det inte bli.

Vår kompetensbredd och flexibilitet ger oss en unik möjlighet att anpassa utbildningens takt och svårighetsgrad utifrån elevernas individuella intresse- och kompetensnivå.
Vårt arbete grundar sig i TEACCH-pedagogik vilket innebär tydlighet i rutiner, motivation och utförande.

Lärare

Emelie S.

Mikael B.

Algot Ramos Roa

Algot R.

Zeus Padellaro

Zeus P.

Lena F.

Lotta H.

FOTO 1B

Kristine A.

Anna Eriksson

Anna E.

Johan Arvidsson

Johan A.

Hanna Sjöström

Hanna S.

Andreas Brattström

Andreas B.

Richard Wreder

Richard W.

Daniel Wallius

Daniel W.

Cristian Canales Leyton

Cristian C.

Resursassistenter

Max Evers

Max E.

Karl Snell

Karl S.

Thomas R.

David Tibell Häger

David H.

Joel T

Joel T.

Thea von essen

Thea E.

Manne W.

Oliver

Oliver S.

Kim T.

Andreas Laraqui

Andreas L.

Våra andra hjältar

Therese A

Therese A.
Fritidsföreståndare

Joseph G.
Biträdande fritidsföreståndare

Louise Nollen

Louise N.
Kurator

Ledning

ingridskarp

Ingrid Svedin
Rektor

BILD_IMG_37707901-darken

Carolina S.
Skolledare

Oskar K.
Skolledare

Kansli

Susanna-e1484727527216

Susanna J.

Liselott Moazed

Liselott M.

i ateljén

JOSEFIN1

Josefin M.