Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten är öppen för alla våra elever och belägen i våra lokaler i Bergshamraskolan. Vi erbjuder fritidsverksamhet för åldrarna 6-21 år fördelat på tre avdelningar.

Mål
Målsättningen för verksamheten är att erbjuda eleverna en trygg, meningsfull och social fritid. Att gemensamt med jämnåriga under ledning och i stöd av vuxna få möjlighet utveckla och upptäcka nya fritidsintressen vilka kan ligga till grund för en fortsatt personlig och social utveckling.

Välkommen med din ansökan till Ingridskolan.
Blankett hittar du här.