Personal

Personal

Ingen skola är bättre än sin personals kompetens och engagemang. Vår personal på Ingridskolan är alla handplockade, underställda kontinuerlig vidareutbildning i en vardag med ständig pedagogisk utmaning. Bättre än så kan det inte bli.

Vår kompetensbredd och flexibilitet ger oss en unik möjlighet att anpassa utbildningens takt och svårighetsgrad utifrån elevernas individuella intresse- och kompetensnivå.
Vårt arbete grundar sig i TEACCH-pedagogik vilket innebär tydlighet i rutiner, motivation och utförande.

Lärare

Emelie S.

Mikael B.

Algot Ramos Roa

Algot R.

Zeus Padellaro

Zeus P.

Lena F.

Lotta H.

FOTO 1B

Kristine A.

Anna Eriksson

Anna E.

Johan Arvidsson

Johan A.

Andreas Brattström

Andreas B.

Richard Wreder

Richard W.

Daniel Wallius

Daniel W.

Cristian Canales Leyton

Cristian C.

Adam

Adam H.

Filip

Filip L.

Resursassistenter

Tove

Tove W.

Daniel_H

Daniel H.

Emilia

Emilia J.

Hugo

Hugo F.

Humla

Humla S.

Lova

Lova L.

Andreas Laraqui

Andreas L.

Karl Snell

Karl S.

Thomas R.

Manne W.

Thea von essen

Thea E.

Love

Love A.

Matilda

Matilda B.

Rebecca

Rebecca H.

Ted

Ted L.

Våra andra hjältar

Therese A

Therese A.
Fritidsföreståndare

Joseph G.
Biträdande fritidsföreståndare

Louise Nollen

Louise N.
Kurator

Linn

Linn B.
Specialpedagog

Ledning

ingridskarp

Ingrid Svedin
Rektor

BILD_IMG_37707901-darken

Carolina S.
Skolledare

Kansli

Liselott Moazed

Liselott M.

i ateljén

JOSEFIN1

Josefin M.