i ateljén

i ateljén

Daglig verksamhet med konstnärlig inriktning

Verksamheten passar dig som har gått ut gymnasiet, är konstnärligt intresserad och berättigad till stöd från LSS. Målgruppen är unga vuxna inom ASD (högfungerande autism). Du bör tycka om att arbeta självständigt vid en egen ateljéplats. Här får du möjlighet till personlig utveckling genom kreativt skapande i en lugn miljö. På plats i ateljén finns kompetent personal, som stöttar dig i din konstnärliga utveckling och coachar dig mot bättre välbefinnande. i ateljén får du:

  • individuellt skapande
  • workshops
  • galleribesök
  • konstutställningar

Verksamheten bygger på värdegrunden K.R.A.F.T.

Välkommen att boka in ett studiebesök om du är nyfiken på att se hur vi har det i ateljén! Vi finns i nyrenoverade lokaler i Abrahamsberg. Maila oss, info@iateljen.se.

Välkommen med din ansökan till i ateljén.
Blankett hittar du här.

2-2

K.R.A.F.T

Konst och kreativitet
– stärker vår identitet och självkänsla

Respekt och relation
– genom att respektera varandras olikheter bygger vi grunden för sunda relationer och ett ödmjukt förhållningssätt

Ansvar och anpassning
– vi tränar oss dagligen i att ta eget ansvar och att visa hänsyn till andra

Förståelse och förnuft
– genom övningar i aktivt lyssnande, ökar vi vår förmåga att förstå varandra bättre

Tydlighet och trygghet
– tydlighet och struktur skapar trygghet i ateljén