After School

After School

Häng med oss efter skolan!

Som gymnasieelev på Ingridskolan har man möjlighet att efter skoltid stanna kvar och delta i en verksamhet vi har valt att kalla för After school. Vi har på After school ett stort utbud av olika aktiviteter (bl. a. musikgrupp, bildgrupp, filmgrupp, spel/tv-spelsgrupp) vars syfte är att kombinera nöje med lärande och utveckling. Eleverna får alltså möjlighet att utifrån sina egna intressen välja vilka färdigheter de vill utveckla. Alla aktiviteter är personalledda och genomsyras av socialt samspel.

På fredagarna står nöjet i fokus. Vi brukar då lämna skolan för att utföra en ”lyxaktivitet”. Det kan vara t.ex. ett biobesök, en matlagningskurs, ett besök på bowlinghallen eller en tripp till Skansen. Eleverna på After school garanteras en känsla av kamratskap och tillhörighet, men även en känsla av individuell utveckling inom såväl vardagssysslor likväl som specifika hobbys.

Välkommen med din ansökan till Ingridskolan.
Blankett hittar du här.