Mellan

Mellan

Välkomna till KTT Mellan!

Ingridskolan erbjuder Mellan, korttidstillsyn (KTT), efter skoldagens slut. Mellan är en trygg plats där du får träffa andra elever, prova på olika aktiviteter eller bara ta det lugnt. Vi möter dig med respekt och glädje och är noga med att försöka anpassa oss efter dina behov på bästa möjliga sätt.

Precis som i övrig verksamhet på Ingridskolan arbetar vi utifrån TEACCH-pedagogiken vilket innebär att vi har tydliga scheman och genomgångar för vad som ska hända. Veckans aktiviteter är valda utifrån elevernas önskemål och pedagogernas kompetenser.

Varje dag har minst en aktivitet och det finns alltid tillgång till studiegrupp och gym. Dagen startar med en gemensam samling där vi går igenom vad som ska hända under eftermiddagen.

På fredagar har vi öppet längre än under de andra veckodagarna och då erbjuds ibland utflykter eller större aktiviteter som tar längre tid att genomföra. De brukar vara mycket uppskattade! Varje månad mejlar vi ut information om planeringen för kommande månad.

Ansökan görs via hemkommunen. Insatsen går under benämningen ”korttidstillsyn för skolungdom”.

Varmt välkomna till oss på Mellan!