Mellan

Mellan

Roligt efter skolan!

Vi erbjuder högstadieeleverna meningsfulla aktiviteter där de får möjlighet att utvecklas socialt tillsammans med sina kamrater. Många elever med ASD-diagnos upplever det svårt att kontakta varandra spontant utanför skolan, på fritids byggs de broar som ofta leder till relationer.

Aktiviteterna på Mellanfritids utgår alltid från elevernas egna intressen. Två exempel är musikgruppen och filmgruppen som flitigt jobbar med projekt som visas upp på skolavslutning. På skolan finns även en bildsal där eleverna får måla, rita och pyssla. Dessutom finns en träningsgrupp som har tillgång till ett välutrustat gym. Hälsa är ett genomgående tema så varje vecka arrangeras minst en sport eller lek som alla elever får testa på. Detta gör att eleverna får komma ut och röra på sig, men även att de får testa aktiviteter som de kanske aldrig skulle testat i annat fall. På fredagar, då fritids börjar direkt efter lunch, gör vi aktiviteter som kräver mer tid som klättring, bowling eller biljard.

Vi har även en studiegrupp där elever får chansen att jobba med skoluppgifter. Många elever upplever studiegruppen som en extra trygghet vid tillfällen skolan känns stressig.

Genom att ha hög personaltäthet jobbar vi medvetet med den sociala utvecklingen som de själva tycker är komplicerad. Alla har en mentor som de kan vända sig till.

Välkommen med din ansökan till Ingridskolan.
Blankett hittar du här.