Korttidstidsvistelse

Korttidstidsvistelse

Korttidsvistelse på Adelsö.

Alfrida korttidsvistelse är beläget på Adelsö i Ekerö Kommun. Vi har tre fina hus belägna på en lugn återvändsgata cirka tio minuters promenad från Adelsö färjeläge. Tillvaron här ger eleverna tillfälle till äventyr, natur och ett lugn som är välbehövligt för alla.

Utöver den enorma naturrikedom som verksamheten vilar på är detta ett tillfälle för var och en att träna sig i självständighet genom det ansvar man delar med bland annat matlagning, hushållssysslor och personlig omvårdnad. Dagarna detaljplaneras av personal och deltagare tillsammans. Korttidsverksamheten arbetar utifrån TEACCH-pedagogiken med tydligt program.

Alfrida korttidsvistelse erbjuder elever i grundskolan och gymnasiet inom ASD (autism spectrum disorder) korttidsvistelse fredag till söndag. En helg för yngre respektive äldre elever.

Verksamhetens mål är att barn/ungdomar får möjlighet till miljöombyte, nya naturupplevelser, prova nya aktiviteter, träna vardagskunskap, social kompetens samt möjlighet att utveckla och fördjupa vänskapsband. Vi erbjuder en trygg miljö med kompetent personal.

Majoriteten av personalen är från Ingridskolans ordinarie skol- och fritidsverksamhet och har därigenom god kännedom om eleverna.

Ansökningsblankett hittar du här

MG_5161
MG_5273