TEACCH

TEACCH

TEACCH pedagogiken - vad är det?

TEACCH är en undervisningsmetod, ett förhållningssätt och en strategi. TEACCH ger ökad förståelse, förutsägbarhet och kontroll för såväl elever och skolpersonal som anhöriga. TEACCH pedagogiken anpassat för Ingridskolan har visat sig vara en ovärderlig hjälp för våra elever.

TEACCH pedagogikens sju grundläggande frågor:

Vad skall jag göra?
– Schema över dagen

Var skall jag vara?
– Arbetsplats

Till vem skall jag vända mig?
– Lärare, mentorer, studiepedagoger

Hur länge skall jag hålla på?
– Tid, schema

Vad ska hända sen?
– Framförhållning

Vad ska jag ha med mig?
– Material som behövs

Varför skall jag göra det?
– Motivation, konsekvens