Gymnasium

Gymnasium

Vi erbjuder Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning och Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap i åldersintegrerade klasser.

Målet med verksamheten är att eleverna efter avslutad utbildning ska ha möjlighet att söka vidare till högre utbildning. Skolan erbjuder också preparandutbildning. Detta program syftar till att ge eleverna fullständig behörighet att söka till alla gymnasieprogram.

Utbildningsplattform:

  • TEACCH-pedagogik anpassad för gymnasiet
  • Individuell studieplan
  • Anpassad studiemiljö
  • Tydliga rutiner
  • Individuell arbetsplanering
  • Hög personaltäthet
  • Engagerade lärare och studiepedagoger

Välkommen med din ansökan till Ingridskolan.
Blankett hittar du här.

2-2
Teknik