Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Obehörig att söka gymnasium?
Vi kan hjälpa dig.

Introduktionsprogram

På Ingridskolan finns två introduktionsprogram att välja mellan, programinriktat val samt individuellt alternativ.

Programinriktat val ersätter den tidigare preparandutbildningen på Ingridskolan. Programinriktat val är för dig som vill läsa in grundskolebehörighet för att kunna gå vidare till ett nationellt program, exempelvis Estetiska programmet eller Naturvetenskapliga programmet som vi erbjuder här på Ingridskolan.

Utbildningen kan sökas av dig som har: godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt minst fyra andra ämnen.

Individuellt alternativ söker du som inte har fullständiga betyg i grundskoleämnena eller saknar godkända betyg i hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Utbildningen utformas individuellt så den passar just dig.

Välkommen med din ansökan till Ingridskolan.

Blankett hittar du här.

MG_1470